Factsheet Grondbank - duizendknoop en grondverzet

Voorliggende facstsheet komt voort uit bevindingen en besluiten van het sensibiliseringsproject “Bouwen op/aan gezonde bodem”. Het geeft ondermeer praktische tips en vuistregels hoe om te gaan met door duizendknoop besmette grond en hoe een bestek op te maken om verspreiding van duizendknoop via grondverzet tegen te gaan.