Bioveiligheid bij afvoer of opslag van groenafval met invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Het gecontroleerd verwerken van afgemaaide stengels of van uitgegraven wortelstokken is uiterst belangrijk om het ontstaan van nieuwe groeilocaties te verminderen. Compostering door een gecertificeerd bedrijf, alsook vergisting of verbranding van groenafval voor energieopwekking gebeurt bij voldoende hoge temperaturen om verspreiding na verwerking te voorkomen. Op de website van Vlaco (Vlaamse composteringsorganisatie) vind je meer informatie over duizendknoop en het industrieel composteringproces dat wordt toegepast bij ons.

  • Processen waarbij een temperatuur van meer dan 55 °C wordt bereikt gedurende drie dagen doodt duizendknoopstengels, -rizomen en zaden volledig;
  • De resten invasieve duizendknoop moeten niet gescheiden worden van ander groenafval, indien alles wordt verwerkt door een gecertificeerd composteringsbedrijf;
  • Maaisel dat wortelstokfragmenten of onderste delen van stengels bevat, wordt het best afgevoerd naar een gecertificeerd composteringsbedrijf;
  • Maaisel zonder risicovolle plantendelen, kan gestockeerd worden in de duizendknoophaard. Op een niet besmette locatie moet de hoop regelmatig gekeerd worden om te verhinderen dat de duizendknoop zich kan verankeren in de bodem;
  • Daarnaast moet verzekerd worden dat maaisel dat op oevers gestockeerd wordt, niet kan worden meegesleurd met het water.