Bioveiligheidsmaatregelen bij het maaien van invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Om te verhinderen dat wortelstokfragmenten of onderste stengeldelen zich verspreiden, wordt aangeraden om de duizendknoophaarden afzonderlijk en manueel te maaien met de bosmaaier, zeis of snoeischaar. Bij inzet van een maaibalk, schijvenmaaier of trommelmaaier wordt de vegetatie in één snede afgemaaid en verkleint het maaisel niet. Deze vormen van machinaal maaien zijn wellicht veiliger dan het gebruik van klepelmaaiers, maar hierover is momenteel onvoldoende informatie beschikbaar. Mogelijks is machinaal maaien op een bepaalde afstand boven het grondoppervlak eveneens minder risicovol, maar hiermee is nog onvoldoende ervaring.

  • Maai duizendknoophaarden afzonderlijk;
  • Maai op een bepaalde afstand boven het grondoppervlak zodat geen wortelstokken of onderste stengeldelen worden afgemaaid;
  • Maai bij voorkeur manueel met een bosmaaier, zeis of snoeischaar of zoek naar een veilige vorm van machinaal maaien;
  • Inspecteer en reinig het gebruikte materiaal en de machines.