Handmatig uitspitten van invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Stengels en hun wortelstokken of kronen worden zoveel als mogelijk opgegraven met behulp van een spade of riek. De bodem rondom de kroon of stengel wordt losgestoken of gewoeld, dat kan eventueel machinaal door te frezen, waarna uitschietende stengels en wortelstokken worden uitgetrokken. Hierbij is het belangrijk zoveel mogelijk wortelstok op te graven. Deze techniek vereist initieel een grote inspanning, maar zal jaar na jaar minder inspanningen vragen totdat de haard volledig uitgeroeid is.

Deze beheersmethode kan ingezet worden voor het uitroeien van verspreide, nieuwe besmettingen of kleine haarden (richtwaarde < 20 m²). Al in een vroeg stadium wordt verhinderd dat een grote, monotone haard kan ontstaan, waardoor toekomstige kosten voor populatiecontrole of het beperken van de hinder vermeden worden.

Wanneer wortelstokken verspreid werden door grondwerkzaamheden, is dit de meest aangewezen beheersmethode. Het manueel uitspitten van de opschietende stengels dient al in het eerste seizoen na de oplevering van de werken te starten en volgehouden te worden totdat minimum één groeiseizoen geen duizendknoop meer aanwezig is. Deze inspanning weegt ruimschoots op tegen de nadelen en kosten die staan tegenover de situatie op zijn beloop laten gaan.

Voorbeeldprojecten: