Maneel uitspitten van Japanse duizendknoop langsheen het Afleidingskanaal van de Leie.

Doelgroep en doelstelling: 

De vestiging van Japanse duizendknoop op een kanaaldijk verhinderen. Het doel is om een soorten- en bloemrijke dijkvegetatie (gras-kruidenmix of glanshavergrasland) te bekomen via maaibeheer.

Beschrijving: 

Dit project maakt deel uit van een praktijktest die de beheerefficiëntie van manueel uitspitten nagaat. Door inrichtingswerken is er grondverzet gebeurd met grond geïnfecteerd door wortelstokken van Japanse duizendknoop. Als gevolg, schoten na afronding van de werken her en der jonge stengels op van Japanse duizenknoop. Het is de bedoeling om gedurende vijf jaar éénmaal per groeiseizoen de jonge stengels en hun wortelstokken uit te spitten en af te voeren.