Maneel uitspitten van Japanse duizendknoop langsheen het Afleidingskanaal van de Leie.

Doelgroep en doelstelling:

De vestiging van Japanse duizendknoop op een kanaaldijk verhinderen. Het doel is om een soorten- en bloemrijke dijkvegetatie (gras-kruidenmix of glanshavergrasland) te bekomen via maaibeheer.