Proefproject verwijderen Japanse duizendknoopwortels naar aanleiding van grondverzet bij werken aan waterloopoever

Doelgroep en doelstelling:

Tijdens werken aan een geklasseerde waterloop 2e cat, een bestaande locatie van Japanse duizendknoop zodanig behandelen dat:

  1. er geen besmette grond wordt verplaatst naar onbekende bestemming;
  2. er plaatselijke zo weinig mogelijk duizenknoop aanwezig blijft (doel uitroeiïng); 
  3. de afgegraven en besmette grond maximaal wordt gezuiverd (doel uitroeiïng); 
  4. de kost duidelijk wordt van alle stappen in het proces.