Frequent maaien van invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Frequent maaien (4 - 7 keer per groeiseizoen) beoogt de besmetting uit te putten. Enkel door bijzonder veel te maaien én dit beheer gedurende meerdere jaren vol te houden, kan de omvang en groeikracht van haarden verminderd worden. We adviseren om de maaibeurten af te stemmen op de groeisnelheid van de scheuten. Bijvoorbeeld telkens maaien vanaf de stengels 45 cm hoog zijn.

Let op! Bij een lage maaifrequentie transporteren de bovengrondse plantendelen nog voldoende reservestoffen naar hun wortelstokken waardoor het maaibeheer geen uitputtend effect heeft. Onvoldoende frequent maaien kan zelfs contraproductief zijn en aanleiding geven tot de versnelde ondergrondse, laterale uitbreiding van een besmetting.

Bij het maaien en het verwerken van duizendknoopmaaisel moeten een aantal bioveiligheidsvoorschriften toegepast worden.