Begrazing van invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Jaarrondbegrazing of seizoensbegrazing doorbreekt de dominantie van invasieve duizendknoop. Begrazingsdruk kan ervoor zorgen dat de populatie onder controle blijft of zelfs sterk afneemt. Door aanhoudende begrazing (over meerdere jaren), wordt de biomassa invasieve duizendknoop na verloop van tijd gereduceerd ten voordele van inheemse plantensoorten en kan terug een natuurlijke, structuurrijke vegetatie ontwikkelen.

De seizoensbegrazing moet van start gaan in het vroege voorjaar en de grazers moeten minstens tot in september ter plaatse blijven. Algemeen gesproken eten geiten, schapen, runderen, varkens en paarden jonge duizendknoopstengels, hoewel ook het ras, de gewoonten en het beschikbaar voedsel een rol kunnen spelen.

Deze methode heeft tot doel de besmetting in te dijken. Bij de start van de begrazing of op sommige zwaar besmette plaatsen, kan een hoge graasdichtheid (tijdelijk) gewenst zijn om resultaat te boeken.

Voorbeeldprojecten: