Populatiecontrole van invasieve duizendknopen door jaarrondbegrazing

Doelgroep en doelstelling: 

Natuurontwikkeling en duizendknoopbestrijding via extensieve jaarondbegrazing

Beschrijving: 

In het natuurgebied de Hobokense Polder wordt extensieve jaarondbegrazing toegepast. Door aanhoudende begrazing (over meerdere jaren), wordt de biomassa invasieve duizendknoop gereduceerd ten voordele van inheemse plantensoorten en kan terug een natuurlijke, structuurrijke vegetatie ontwikkelen.