Populatiecontrole van invasieve duizendknopen door jaarrondbegrazing

Doelgroep en doelstelling:

Natuurontwikkeling en duizendknoopbestrijding via extensieve jaarondbegrazing