Sachalinse duizendknoop

Fallopia sachalinensis

Habitat: 

De plant komt voor op zeer uiteenlopende grondsoorten, m.n. wat betreft zuurgraad, of verontreiniging met zware metalen of zout. Japanse duizendknoop wordt in steden vooral gevonden langs weg- en spoorbermen en braakliggende terreinen, maar komt ook buiten steden voor.