Uitgraven van de besmette grondmassa in combinatie met controle en nazorg

Omschrijving: 

We geven geen richtlijn i.v.m. de omvang en diepte van een uitgraving. Hoe meer wordt uitgegraven, hoe beperkter het nazorgtraject en omgekeerd. Door de bovenste 0,5 – 0,75 m uit te graven wordt de sterkst besmette grondmassa weggenomen. Voorzie na het afronden van de werken in controle en nazorg op de oorspronkelijke groeiplaats, de tijdelijke stockageplaatsen, de transportroutes (wanneer onverhard) en de locatie van hergebruik.

  • Probeer de sterkst besmette grondmassa weg te nemen door de bovenste 0,5 – 0,75 m uit te graven en de achtergebleven populatie uit te roeien via controle en nazorg;
  • Voorzie na het afronden van de werken in controle en nazorg op de oorspronkelijke groeiplaats, de tijdelijke stockageplaatsen, de transportroutes en de locatie van hergebruik;
  • Controle en nazorg: elk groeiseizoen worden één of meerdere terreinbezoeken ingepland om te controleren op nieuwe, opschietende stengels. Door de stengels onmiddellijk te verwijderen, wordt verhinderd dat een nieuwe haard kan uitgroeien

    Voorbeeldprojecten: