De verspreiding van Japanse duizendknoop door grondverzet vermijden en de besmette grond saneren

Een stappenplan

1. Begeleiding en opvolging van het grondverzet

 • Voorzie een werkplan dat aangeeft hoe besmette grond wordt getransporteerd, gestockeerd en behandeld. Best wordt iemand aangesteld om de uitvoering van dit werkplan te begeleiden;
 • Vaak worden de werken door een derde partij uitgevoerd. Neem de nodige bioveiligheidsmaatregelen op in het bestek en voorzie toezicht op de naleving ervan.

2. Bioveiligheid bij grondverzet op besmette locaties

 • Breng de groeiplaatsen gedetailleerd in kaart voor de start van de werken;
 • Breng alle betrokkenen op de hoogte van het probleem en de manier van werken; 
 • Zorg ervoor dat besmette grond afzonderlijk wordt afgegraven, gestockeerd en behandeld;
 • Houdt de besmette grond bij voorkeur ter plaatse;
 • Wanneer besmette grond wordt afgevoerd, is op elk moment geweten waar die zich bevindt en hoe en waar hij wordt hergebruikt;
 • Inspecteer en reinig het gebruikte materiaal en de machines na een bestrijdingsactie.

3. Uitgraven van de besmette grondmassa  in combinatie met controle en nazorg

4. Behandelen van de besmette grond

Momenteel is er in Vlaanderen zeer weinig ervaring met het behandelen van besmette grond. Daarnaast is er een kritisch gebrek aan wetenschappelijk onderzoek over het omgaan met verontreinigde bodems . Er is nog veel meer kennis nodig over de effectiviteit van de behandelingen, hun kosten en de gekoppelde voor- en nadelen. Deze methoden die al zijn toegepast door beheerders en lijken aanvaardbaar wat betreft de kosten en effectiviteit.

 • Kleine volumes grond kunnen afgevoerd worden naar een stortplaats;
 • Besmette grond, maar ook resten van invasieve duizendknoop kunnen begraven worden op de werf. Het is belangrijk om deze locatie gedetailleerd in kaart te brengen, zodat toekomstige gebruikers van de ruimte geïnformeerd zijn. De bodem mag niet begraven worden op plaatsen waar infrastructuurwerken gepland zijn in de nabije toekomst;
 • Gecontroleerd hergebruiken van besmette grond: op de locatie waar de besmette grond wordt hergebruikt, wordt een beheer- of nazorgtraject toegepast;
 • Afzeven en gecontroleerd hergebruiken van de afgezeefde grond;
 • Vermalen en gecontroleerd hergebruiken van besmette grond (pg. 74)