Schijnaardbei

Duchesnea indica

Beheer: 

Deze invasieve exoot lijkt op de bosaardbei maar de vrucht van deze plant is niet lekker en de bloemen zijn geel i.p.v. wit. Plant deze soort niet aan in de tuin en gooi hem zeker niet in de natuur want daar zorgt hij voor problemen.

Habitat: 

Schijnaardbei wordt in Vlaanderen in een relatief brede waaier aan habitats gevonden. Het best gedijt de soort onder struikgewas of langs bospaadjes op vochtige, voedselrijke bodems, maar ze wordt evengoed aangetroffen in gazons, tussen straatstenen, als spontane ondergroei in stadsparkjes enz. Schijnaardbei komt bijgevolg zowel in (half)natuurlijke als volkomen stedelijke milieus voor. Door uitlopers kan de soort op korte tijd relatief grote oppervlakten koloniseren. Het is voorlopig onduidelijk in welke mate ze hierbij inheemse soorten kan verdringen.