Canadese guldenroede

Solidago canadensis

Beheer: 

Late guldenroede en Canadese guldenroede kunnen uitgestrekte monotone vegetaties vormen door middel van een netwerk van wortelstokken. Bovendien produceren ze grote hoeveelheden zaad. Door deze combinatie worden ze beschouwd als de meest bedreigende invasieven voor biodiversiteit in Europa. Bestrijding kan door de planten uit te trekken (kleine groeiplaatsen) of herhaaldelijk te maaien/mulchen en inzaaien met inheemse soorten. Wanneer de omstandigheden het toelaten kan best gepoogd worden de wortelstokken te verwijderen

Habitat: 

Canadese guldenroede komt in Vlaanderen voor op identieke standplaatsen als de nauw verwante late guldenroede: ruigten op eerder voedselrijk, vochtig substraat. Vreemd is dat ADOLPHI (1995) meent dat beide een duidelijk onderscheiden ecologische niche innemen.