Douglaspluimspirea

Spiraea douglasii

Habitat: 

Net als viltige pluimspirea (Spiraea tomentosa) lijkt douglaspluimspirea in Vlaanderen een voorkeur te tonen voor iets zandige, vochtige standplaatsen. Haar ecologische preferenties zijn evenwel veel minder strikt en de soort komt ook voor op minder vochtige en minder zure gronden. Haar juiste ecologische niche dient nog nader onderzocht te worden. Volgens recent onderzoek (JACQUEMYN et al. 2002) komt ze bijzonder goed tot haar recht in natuurlijk broekbos waar ze de concurrentie aangaat met onder meer gagel. Douglaspluimspirea kan in dergelijke omstandigheden sterk invasief gedrag vertonen en in dat geval kan bestrijding gewenst zijn.