Aardpeer

Helianthus tuberosus

Beheer: 

De knollen van deze plant kan men eten en hij heeft ook een mooie bloem. Het is echter een invasieve exoot die niet in de tuin blijft maar in de natuur voor problemen zorgt. Plant deze soort dus niet en en gooi zeker geen exemplaren in de natuur. zie beschrijving zonnebloemgroep

Habitat: 

Aardpeer is een plant die ontsnapt is uit moestuinen en die, net als vele andere eetbare soorten, goed gedijt langs de rivieren. Soms wordt aardpeer ook aangeplant door jagers, als voedsel voor het wild. De soort verkiest open, voedselrijke bodems van riviersediment, waar ze als snelle groeier andere soorten sterk kan verdringen. Haar concurrentiekracht ontleent ze aan haar vermogen tot snelle ondergrondse uitbreiding en aan de dichte bebladering van de tot twee meter hoog uitgroeiende stengels. In schralere omstandigheden groeit ze minder hoog en breidt ze zich minder snel uit.