Aardpeer en stijve zonnebloem

zonnebloemgroep

Beschrijving: 

Overblijvende, hoge, kruidachtige planten met al dan niet sterk gezwollen wortelstokken. De rechtopstaande stengels en behaard en dragen verspreid staande eironde tot langwerpige bladeren, waarvan de bovenste bladeren meestal kleiner zijn dan de onderste. De 4 tot 10 cm grote bloemhoofdjes zijn licht tot donkergeel geel van kleur. Verwarring met inheemse soorten zo goed als uitgesloten.

Beheer: 

Verwijderen van alle bovengrondse en ondergrondse delen, uitputten door veelvuldig maaien tijdens het groeiseizoen (zomer).

Habitat: 

Ruigten, ruderale plaatsen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), in bermen en industrieterreinen. Droge tot natte voedselrijke grond, veelal op verstoorde of omgewerkte bodems. Aardpeer verkiest iets nattere omstandigheden dan stijve zonnebloem en komt ook zeer regelmatig voor langs waterkanten op plaatsen die verstoord worden door (tijdelijke) overstroming.