Gewone margriet

Leucanthemum vulgare

Beschrijving: 

Margiet is een composiet met witte lintbloemen en gele buisbloem. Het is een typische graslandplant, die 30 tot 60 cm groot kan worden.

Beheer: 

Margriet treedt het talrijkst op in graslanden die pas gemaaid worden nadat de soort zaad gevormd heeft, maar ze houdt ook stand onder begrazingsbeheer. Zelfs onder gazonbeheer houdt de soort vegetatief goed stand, maar dan bloeit ze nauwelijks.

Habitat: 

Margriet is een soort van verschillende types droge tot vochtige, matig voedselrijke graslanden. De soort groeit op klei, leem en zand, zowel op zure als op basische bodems. Margriet treedt het talrijkst op in graslanden die pas gemaaid worden nadat de soort zaad gevormd heeft, maar ze houdt ook stand onder begrazingsbeheer. Zelfs onder gazonbeheer houdt de soort vegetatief goed stand, maar dan bloeit ze nauwelijks.