Bijvoet

Artemisia vulgaris

Habitat: 

Bijvoet is een soort van voedselrijke, vochtige tot droge ruig- ten en pioniersvegetaties.