Moerassprinkhaan

Stethophyma grossum

Beschrijving: 

De Moerassprinkhaan is een grote geelgroene veldsprinkhaan. De soort is makkelijk te herkennen aan de opvallend gekleurde achterpoten: de onderkant van de achterdijen is rood, de knie zwart en de achterschenen zijn heldergeel en bezet met zwarte doorns. De mannetjes zijn vrij constant in hun lichaamskleuren, de vrouwtjes zijn vrij variabel en zijn dikwijls wat kleurlozer. De dieren zijn ongeveer 2-3 cm lang en daarmee groter dan andere veldsprinkhanen. De soort is te vinden in uiteenlopende open, natte biotopen met een korte, in structuur gevarieerde vegetatie, zoals vochtige en natte gras-, hooi- en weilanden, laagveengebieden, oevers van grote en kleine wateren, zeggevegetaties en uiterwaarden.

Beheer: 

Voor de Moerassprinkhaan is een natuurlijke grondwaterschommeling (nat in de winter, droger in de lente) en een zeer gevarieerde vegetatiestructuur belangrijk. Rommelig en laat maaien of extensieve begrazing zijn ideaal.