Aardaker

Lathyrus tuberosus

Habitat: 

Aardaker groeit in allerlei grazige bermen: langs wegen, op dijken en langs kanalen en spoorwegen. Daarnaast staat de soort ook in en langs de buitenranden van akkers, op braakliggende terreinen, in bosranden enz.