Gelobde maanvaren

Botrychium lunaria

Habitat: 

Gelobde maanvaren is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort van lage, open, grazige en voedselarme vegetaties en heidegebieden. Langs de kust komt ze voor in gefixeerde duin- graslanden op humeus kalkhoudend zand.