Karwijselie

Selinum carvifolia

Habitat: 

Karwijselie is een soort van zwak zure, natte tot vochtige, schrale hooilanden en zomen van bossen, waarbij het grondwater gebufferd wordt door basenrijke kwel. Ze staat op grazige plaatsen, dikwijls samen met blauwe knoop, pijpenstrootje en biezenknoppen.