Kranskarwij

Carum verticillatum

Habitat: 

Kranskarwij groeit in laagveenmoerassen of in halfnatuurlijke, zure graslanden, meer bepaald in blauwgraslanden in valleien. In Nederland werd de soort vroeger ook waargenomen in heipoelen. In Vlaanderen is ze enkel gekend van hooilanden. De plant geeft de voorkeur aan lichtrijke standplaatsen.