Klimopklokje

Wahlenbergia hederacea

Habitat: 

Klimopklokje komt voor op natte, venige, voedselarme en zure terreinen zoals veenmoerassen, plagplekken en natte heiden in de Kempen. De soort groeit vaak tussen veenmostapijten, samen met moerasviooltje en tormentil. Het is een uitgesproken kalkmijdende soort.