Sterzegge

Carex echinata

Habitat: 

Sterzegge is een soort van vochtige, matig zure en schrale graslanden, zoals blauwgrasland, schrale hooilanden en vochtige boswegen. Wellicht geeft deze zegge, net als vlozegge, de voorkeur aan basenrijk grondwater, maar sterzegge is alleszins veel minder kieskeurig en houdt veel langer stand bij zich wijzigende omstandigheden. Omdat deze kleine zegge weinig concurrentiekrachtig is, kan ze enkel standhouden in relatief open vegetaties.