BWK: Oligotroof elzenbroek met veenmossen (vo)

BWK-codes: vo

Onder de eenheid vo worden door zwarte els en/of zachte berk gedomineerde broekbossen op natte tot zeer natte standplaatsen van voedselarme zand- en zandleembodems geplaatst. De kruidlaag is soortenarm en wordt meestal gedomineerd door pijpenstrootje. Een rijke moslaag, met o.a. veenmossen, is vaak aanwezig.