Natuurtype: Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos

In het Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos is Zachte berk de belangrijkste boomsoort. In de struiklaag komt Sporkehout het meest voor. De kenmerkende soort bij uitstek is echter Wilde gagel. Waarschijnlijk is dit bostype ontstaan uit verbossende Gagelstruwelen. De kruidlaag is soortenarm en wordt gedomineerd door Pijpenstrootje. Vaak groeit deze in hoge pollen om te weerstaan aan de sterk wisselende waterstanden. Soms kan men ook Riet, Gewone dophei of Sterzegge aantreffen. De moslaag wordt gedomineerd door verschillende Veenmossoorten.