BWK: berkenbroek (vt)

BWK-codes: vt

Venig berkenbroek komt voor op voedselarme, zure en altijd natte standplaatsen die door regenwater worden gevoed. Meestal liggen ze aan de rand van hoogveen. Dergelijke omstandigheden komen in Vlaanderen of het Brussels Gewest niet of nauwelijks voor. Echt venig berkenbroekbos is in België enkel te vinden in de Hoge Ardennen.