Boomklever

Sitta europaea

 

Leefgebied en trend

De Boomklever bereikt de hoogste dichtheden in oude loofbossen en parken, maar ook in oudere naaldbossen komt de soort tot broeden. Tijdens de vorige atlasperiode (2000-2002) werd de toename van de soort toegeschreven aan het ouder worden van onze bossen en het betere beheer ervan. Het feit dat vele spechtensoorten het goed deden en daarmee samenhangend meer nestplaatsen voor Boomklevers beschikbaar kwamen, speelde hier ook een rol. Sinds 2007 zet de toename in Vlaanderen net zoals in de rest van Europa onverminderd door, vooral in bosjes in urbaan en landbouwgebied. Het geschikt worden van kleinere bosfragmenten, parken en tuinen door de veroudering ervan is wellicht één van de redenen. Deze eerder geïsoleerde leefgebieden worden met enige vertraging gekoloniseerd doordat de dispersie-afstand van jonge Boomklevers slechts enkele kilometers bedraagt.