Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoorten.

In dit rapport worden de resultaten van de projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’ en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’ besproken voor de periode 2013-2018. De gegevens uit beide projecten worden – indien van toepassing – aangevuld met data verzameld via www.avimap.be(opent nieuw venster), www. waarnemingen.be, soortspecifieke projecten en/of regionale publicaties voor zover deze niet reeds werden opgenomen in de bestaande databanken.


Hoewel de graad van detail erg verschillend is tussen de soorten, beschikken we toch over voldoende informatie om bepaalde, deels terugkerende patronen, te kunnen onderscheiden en staven met goed onderbouwd cijfermateriaal. In totaal worden in dit rapport 182 soorten besproken. Dit zijn nagenoeg alle in Vlaanderen broedende vogels met uitzondering van enkele weinig verspreid voorkomende
exoten.