Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

De Nachtegaal is een onopvallend gekleurde vogel die zich bij voorkeur ophoudt in struikgewas.De bovendelen zijn warmbruin gekleurd met een oranjebruine staart en stuit. De onderzijde is grijsbruin met een iets lichtere keel. Maar het is de zang die erg typisch is. Die kan je vooral 's avonds en 's nachts horen en bestaat uit korte, erg luide heftige strofen met veel variatie. Het meest kenmerkende deel van die zang is een lang, zuiver tjuuuu tjuuu tjuuu tjuuu en een regelmatig herhaald tjok.
Zijn habitat is dicht struiikgewas, maar de grootste trefkans heb je in in dichte braamstruwelen met brandnetels in bosranden en houtwallen en vooral dichte struwelen van meidoorn en duindoorn in de duinen.