Omvormingsbeheer

veranderen van natuurtype

Definitie: 

Bij omvormingsbeheer ook wel ontwikkelingsbeheer genoemd gaat de natuurbeheerder een natuurtype omvormen naar een ander meer gewenst natuurtype.