Onderhoudsbeheer

behouden wat er is

Definitie: 

Bij onderoudsbeheer gaat de natuurbeheerder het aanwezige natuurtype zo beheren dat dit natuurtype blijft bestaan. Bijvoorbeeld het onderhoudsbeheer van vrij voedselrijk dotterbloemgrasland is 2 keer maaien per jaar en afvoeren. Eerste maal maaien eind juli begin augutus, een 2de maal eind september begin oktober. Het kan zijn dat een 2de keer maaien niet nodig is of dat kan ook met nabegrazing.