Inheemse en standplaatsgeschikte boom- en struiksoorten zijn soorten die van nature thuishoren in bepaalde bostypes. Afhankelijk van het natuurstreefbeeld zijn dit andere soorten. De soortenlijst bij de natuurstreefbeelden bos is samengesteld op basis van de LSVI-tabellen. Bij aanplant in een natuurstreefbeeld kies je voor inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten.