Gele maskerbloem

Mimulus guttatus

Beschrijving: 

http://www.riparias.be/354Kruidachtige plant met rechtopstaande tot liggend-opstijgende, holle stengels. Het bovenste stengeldeel is behaard. De bladeren zijn tegenoverstaand, langwerpig met getande rand en gebogen nerven. De onderste bladeren zijn steeds gesteeld, de bovenste zittend. Bloemen opvallend en groot, (1-)2-4,5 cm lang, geel met vaak rood gevlekte, dicht behaarde keel.

Beheer: 

Er is momenteel weinig of geen informatie over de bestrijding van deze soort. De meest optimale bestrijding bestaat waarschijnlijk uit het handmatig verwijderen van de volledige planten voor de bloei. Hierbij dient gewerkt te worden van stroomopwaarts naar stroomafwaarts en over de volledige breedte van de oever. Opgelet, de planten breken gemakkelijk in fragmenten die opnieuw kunnen wortelen. Nacontrole is steeds noodzakelijk.

Habitat: 

De gele maskerbloem wordt regelmatig teruggevonden in waterrijke gebieden, zoals langs rivieroevers en meren. Daarnaast wordt ze aangetroffen in antropogeen beïnvloede milieus langs rivieroevers (blote sedimenten en rotsblokken) en langs natuurlijke snelstromende riviertjes. Ze wordt minder aangetroffen in de aangrenzende moerassen en natte weiden. Mimulus guttatus koloniseert . stenen in stromend water, slibbige oevers langs stromend water evenals zomerdroge afwateringsgrachten. Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke grond.