Streefwaarde

Wenselijk niveau

Definitie: 

De streefwaarde voor de concentratie van een bepaalde stof geeft het niveau aan waar men in het beleid op de langere termijn naartoe wil. De streefwaarde ligt lager dan de grenswaarde.