Bosuil

Strix aluco

Leefgebied en trend

Er is erg weinig bekend over de aantalsontwikkeling van Bosuil in Vlaanderen, hoewel ze nog steeds lijken toe te nemen en uit te breiden in westelijke richting. Wellicht zal de nieuwe vogelatlas ons binnen enkele jaren toelaten om de nu nog ruime aantalsschatting te verfijnen. Het areaal is wel tamelijk goed gekend en omvat ondertussen alle bosrijke regio’s in Vlaanderen. Zelfs in wat grotere stad- en gemeenteparken komt de soort algemeen voor. Net als andere uilensoorten is de soort voor een succesvolle voortplanting sterk afhankelijk van een voldoende groot aanbod aan vooral muizen. In piekjaren van de muizenpopulaties gaan meer paren over tot broeden en worden grotere legsels uitgebroed. In 2018-2019 trad zo’n ‘muizenjaar’ op wat resulteerde in een erg hoog broedsucces, wat overigens ook werd vastgesteld bij andere uilensoorten als Ransuil en Velduil. Ook in Nederland is er nog sprake van uitbreiding in westelijke en noordelijke richting. De totale populatie is er echter stabiel sinds 1990. In de grotere bossen loopt Bosuil in toenemende mate predatierisico door Boommarter en wellicht zelfs Oehoe. Ook Havik staat erom bekend af en toe een Bosuil als prooi te nuttigen. De impact van Boommarter is wellicht groter omdat die soort ook concurrentie betekent voor geschikte nestholtes.