Zoom

Ruigte aan de bosrand

Definitie: 

Een zoom vormt de overgang tussen bos en grasland. Die overgang bestaat in het ideale geval uit een zoom, die uit een ruigere grasvegetatie bestaat, en een mantel, die uit een struikvegetatie bestaat.