Olsen P

Beschikbare fosfaat in de bodem

Definitie: 

Er zijn verschillende manieren om fosfor in de bodem te meten. Bij de P-Olsen methode wordt via een natriumbicarbonaatoplossing de fosfor die in de bodem zit in oplossing gebracht en gemeten. In Vlaanderen drukken we de P-concentratie meestal uit in mg P/kg droge bodem. Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat de Olsen-methode zowel op aangezuurde als op basische gronden het beste correleert met de hoeveelheid fosfor die beschikbaar is voor planten, de biobeschikbare fosfor.