Vliegend hert

Lucanus cervus

Beschrijving: 

Het Vliegend hert is de grootste inheemse keversoort in Vlaanderen. De naam verwijst naar de bovenkaken van de mannetjes die uitzonderlijk groot zijn en de vorm hebben van een hertengewei. Hiermee wordt met andere mannetjes geduelleerd om de gunst van de wijfjes. Deze laatste hebben normaal ontwikkelde kaken. De mannetjes bereiken een lengte van 4 tot 8 cm; de wijfjes worden 3 tot 6 cm groot. Het Vliegend hert is in eerste plaats een thermofiele soort die nood heeft aan een halfopen habitat en warm microklimaat. De stelling dat deze soort een kensoort is van uitgestrekte boscomplexen met grote hoeveelheden aan dik dood hout is in ieder geval onvolledig.

Beheer: 

Voor het behoud van het Vliegend hert is een aangepast bosbeheer nodig, waarbij wordt gestreefd naar een open bosstructuur met aanwezigheid van gezonde, oude zieke of gekwetste en afgestorven bomen en/of hakhoutstoven. Sapbomen, bomen met wonden waar sap uitloopt, worden gespaard. Populaties kunnen ook vergroten door bosuitbreiding, het vrij zetten van oude eiken of eikenstronken of de aanleg van kunstmatige broedhopen op zuidgeëxposeerde plaatsen.