De ondergrondse metamorfose van het Vliegend hert

De toegenomen aandacht voor het Vliegend hert het laatste decennium heeft geleid tot meer onderzoek naar de ontwikkelingsbiologie van deze indrukwekkende kever. Momenteel wordt via de ‘Stag beetle discussion group’ op Europees niveau invulling gegeven aan samenwerking op dit vlak. De larven voeden zich in hun meerjarige ondergrondse ontwikkeling voornamelijk met door witrotschimmels aangetast ondergronds dood hout. Daarbij
staat de vraag centraal welke hoeveelheid aangetast dood hout benodigd is voor een duurzaam behoud van populaties van het Vliegend hert. Dit onderzoek is nog gaande; dit artikel geeft louter een rijk geïllustreerd overzicht van de gebeurtenissen tijdens het verpoppingsstadium.