Witrot

Houtaantasting

Definitie: 

Houtrot waarbij het aangetaste hout een bleke, min of meer vezelige structuur krijgt. Bij witrot worden zowel lignine als cellulose en hemicellulose afgebroken door schimmels. Er zijn verschillende types witrot: simltaanrot, witrot mey selectieve delignificatie en witrot met organohalogenen (PAKs).

Witrot is hoofdzakelijk geassocieerd met loofboomsoorten. Enkele veel voorkomende veroorzakers van witrot zijn Elfenbankje (Trametes versicolor), Gewone zwavelkop (Psilocybe fascicularis), Echte Tonderzwam (Fomes formentarius) en Honingzwam (Armillaria spp.).