Bosbeheer

Kiezen tussen kappen of laten staan

Definitie: 

Bosbeheer is beslissen wat er met een bos gebeurt. Het klassieke bosbeheer, of cru gezegd de teelt van bomen, vereist veel vakkennis van de bosbeheerder. Die moet kunnen beslissen welke boomsoorten waar passen en op welke manier ze horen te groeien. Wanneer bepaalde bomen al dan niet geoogst worden en op welke manier er nieuwe bomen in de plaats komen, zijn belangrijke beslissingen voor het bosbeheer. Maar ook thema's zoals recreatie en natuurbeheer horen bij het takenpakket van de moderne bosbeheerder.