Ingangsmarkering van een vaste ruimingspiste

Hoofdletter I

Definitie: 

Een hoofdletter I op de eerste boom van de ruimingspiste geeft aan op welke plaats van de bosweg de 'ingang' van de vaste ruimingpiste ligt. Vanaf de volgende boom op het tracé van de piste wordt een asmarkering gebruikt (verticale verfstreep, dubbelzijdig).