Das

Meles meles

Beschrijving: 

De das is onze zwaarste inheemse marterachtige, met een sterk gedrongen lichaamsbouw. Het gewicht varieert rond 7-14 kg bij de vrouwtjes en 9-17 kg bij de mannetjes. De kop-romplengte bedraagt 70-80 cm; de staart is vrij kort. De kop is opvallend zwart-wit overlangs gebandeerd, en ook de zwarte oren dragen een sterk contrasterende witte rand. Voor het overige is de vacht overwegend zwart-grijsachtig van tint. De voorste tenen zijn voorzien van zware nagels, dat past pefect bij een gravende levenswijze.

Beheer: 

Momenteel is de grootste bedreiging voor de das sterfte door verkeer. Gebieden kunnen door de wijze van beheer (meer) geschikt gemaakt worden voor de das. Zoals het creëren van open plekken in bossen, het bemesten van graslanden met ruige stalmest ipv mestinjectie, het laten liggen van valfruit en het aanplanten van heggen en houtwallen. Hierdoor ontstaan geschikte leefgebieden, waarin de das voldoende voedsel vindt en zich veilig kan verplaatsen.