Gewone es

Fraxinus excelsior

Beheer: 

Recent is het belangrijk rekening te houden met de essentaksterfte, meer info hierover vind je hier.

Habitat: 

Gewone es werd omwille van de waarde van het hout in Vlaanderen frequent aangeplant. De soort groeit het best op diepe, gerijpte bodems die zemig tot kleiig zijn, en bij voorkeur kalkhoudend en voedselrijk. Maar ook op zwak zure en niet te droge, voedselrijke, wat zandigere bodems kan ze overleven. Stagnerend grondwater of langdurige overstroming verdraagt ze slecht. Op nattige bodems heeft ze een duidelijke voorkeur voor bewegend grondwater, omdat ze een hoge zuurstofbehoefte heeft. Zakt het grondwater te diep weg, dan vertoont ze snel uitdrogingsverschijnselen. Es heeft veel licht nodig en kwijnt snel weg in bossen waar in de hoge boomlaag eik en beuk overheersen. Van nature neemt de soort vooral in bossen op de betere alluviale gronden een dominante positie in.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.