Natuurtype: Essen-Eikenbos met Daslook

Essen-Eikenbos met Daslook

Beschrijving: 

Het Essen-Eikenbos met Daslook vindt men vooral op hellingen, soms ook op min of meer vlak terrein net buiten het bereik van kwel. Daslook kan grote populaties vormen die de bodem in het voorjaar volledig bedekken, vooral aan de voet van hellingen waar zich colluvium heeft opgehoopt. De plant slaat in haar bladeren een grote hoeveelheid nitraat op, die na hun verwelking direct ter beschikking komt van de soorten die het zomeraspect bepalen.

Gewone es en Zomereik zijn de voornaamste boomsoorten. In de struiklaag zijn Hazelaar en Gewone esdoorn opvallend veel aanwezig. In de kruidlaag vinden we soorten die wijzen op een hoge basenverzadiging: Daslook, Gevlekte aronskelk, Bosbingelkruid, Kleine maagdenpalm, soms ook Ruig klokje.