Natuurtype: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk

Het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen enerzijds de Essen-Eikenbossen en anderzijds de bossen op valleibodems zoals de Essen-Elzenbossen en de Iepen-Essenbossen. Toch vertoont het meer gelijkenissen met het Essen-Elzenbos dan met het Essen-Eikenbos. In de boomlaag komen Gewone es, Zwarte els en cultuurpopulier voor, maar evengoed Zomereik en Beuk. Hazelaar is de dominerende soort in de struiklaag. In de kruidlaag vinden we zowel soorten uit de Essen-Eikenbossen (Gele dovenetel, Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, …) als meer stikstofminnende soorten (Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Gewone berenklauw, …).