Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

Habitat: 

Groot heksenkruid is een halfschaduwplant die hoofdzakelijk groeit in loofbos, bij voorkeur in bestanden met niet al te dichte kroonsluiting of op schaduwrijkere bospaden. De plant staat op vochthoudende, humusrijke, neutrale en eerder stikstofrijke bodems. Groot heksenkruid verkiest lemige grond, maar komt ook voor op voedselrijke zandgrond. Het is geen kenmerkende soort van oud bos, want ze wordt vaak opgemerkt in relatief jonge aanplantingen en in wat aangerijkte, beboste heidevelden (vooral in West-Vlaanderen). Verder vindt men ze ook langs wat meer schaduwrijke hagen en houtkanten.